جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

لطایف قرآنی (5)

1. حاضر جوابی علی علیه السلام
روزی حضرت امیر علیه السلام به راهی می رفت و دوبزرگ صحابه که بسیار بلند بالا بودند در طرف چپ و راست او می رفتند یکی از آنها به شوخی گفت : یا اباالحسن ،  انت بیننا کالنون فی لنا....  یعنی: تو در میان ما  مانند حرف نونی در میان کلمه لنا .
حضرت در جواب او فرمود :" لو لم اکن بینکما لکنتما لا". یعنی : اگر من  در میان شما نبودم شما نبودید. ( چه ، نون را که از میان کلمه  " لنا " برداریم، " لا " باقی می ماند و لفظ " لا " در عربی به معنی "نیست " است ).
2. بیمار و بیطار
مردکي را چشم درد خاست، پيش بيطار(دامپزشک،کسي که چهارپايان را مداوا مي
کند) رفت که دواکند،بيطار از آنچه در چشم چارپاي مي‌کند در ديده ‏او کشيد و کور شد .
حکومت به داور بردند، گفت بر او هيچ تاوان نيست اگر اين خر نبودي پيش بيطار
نرفتي .
مقصود از اين سخن آن است تا بداني که هر آن‌که ناآزموده را کار بزرگ فرمايد با
  آن‌که ندامت برد به نزديک خردمندان به خفت رأي منسوب گردد.
3. حکایت
شخصي در حال نماز خواندن در راهي بود، و مجنون بي غرض از ميان او
وسجاده اش گذر کرد . مرد نماز خودرا قطع کرد وبه خشم آمد،پس فريادي برآورد
که: چرا ميان من و خدايم فاصله انداختي ؟ مجنون به خود آمد و گفت : مرا خرده
مگير! زيرا که عاشق ليلي هستم و مدهوش او، زين سبب تو را نديدم ، راستي! تو
که عاشق خداي ليلي هستي چگونه مرا ديدي ...!!